شال بافتنی

شال

مقیاس:12 تادونه با بافت ساده 10 سانت بشه.
مدل بافت جودانه:
رج اول:یکی از زیر ،یکی از رو تا اخر رج
رج دوم:زیرها رو بافته شه،روها زیر
رج دوم را تکرار کنین.
مدل پیچ را از روی نقشه ببافید .نقشه روی کار را نشان می دهد.
طرز بافت: 58 تا دونه سر بندازین.هشت رج همه از زیر ببافین.رج بعد را که روی کار است به این ترتیب ببافین:
6 تا دونه رو به صورت جودانه،46 دونه رو با مدل M1 نقشه،6 تا دونه مجددا به صورت جودانه.این بافت رو تا 148 سانت ادامه بدین.(البته باید مدل کامل شود).بعد دوباره هشت رج از زیر می بافین وبافت رو کور می کنین.

مدل نقشه:
مربع خالی:یکی از زیر روی کار و از رو برای پشت کار
مربع ضربدر دار:یکی از رو روی کار واز زیر برای پشت کار
مربع توپر:بافت جباب به این صورت
از توی یه دونه با یکی از زیر،یه ژوته،یکی از زیر،یه ژوته،یکی از زیر پنج تا دونه در بیارین.بعد برید رج پشت و این 5 تا دونه رو ساده(یه رج از زیر ویه رج از رو) ببافین برای 4 رج.در رج پنجم دونه دوم رو روی دونه اول بندازین،بعد دونه سوم رو روی دونه اول بندازین، دونه چهارم رو روی دونه اول بندازین، دونه پنجم رو روی دونه اول بندازین تا کلا یه دونه بشه.
چهار تا مربع با یه خط توش:یه دونه رو به پشت کار تو سنجاق بگیرین،3 تا زیر،اون یه دونه رو از رو ببافین.

چهار تا مربع با یه خط توش برعکس:3 دونه رو به روی کار تو سنجاق بگیرین،1 دونه از رو،اون 3تا دونه رو از زیر ببافین.
شش تا مربع با یه خط توش:3 تا دونه رواز پشت توی سنجاق بگیرین،3 تا از ززیر،اون 3 تا دونه هم از زیر

/ 1 نظر / 163 بازدید
نخل

سلام شال خیلی خوشگلیه فقط ای کاش علایم رو توضیح میدادین چون من نقشه خوانی بلد نیستم ممنونم