مواد لازم:

بطری نوشایه.اسپریه رنگ نقره ای یا رنگ دلخواه.چسب حرارت برای چسباندن در بطری به سیدی.سیدی

ابتدا وسط بطری نوشابه را با ماژیک به شکل دالبر طراحی کرده و سپس قیچی کنید مرحله بعد در نوشابه را به سیدی چسبانده و بعد با اسپره رنگ کنید