از انواع پارچه برای درست کردن این دستکش میتوان استفاده کرد .10سانت خز پرزبلند برای تزیین بالای دستکش(در خرازیها موجود میباشد)