برای درست کردن این خمیرو تهیه وسایل موردنظر به قسمت آموزش بدلیجات (آموزش خمیر چینی )مراجعه کنید

برای طراحی روی توت فرنگی از رنگ روغن زرد استفاده کنید