برای درست کردن این خمیر به قسمت آموزش بدلیجات (آموزش خمیر چینی )مراجعه کنید