وسایل لازم:

چسب نواری پهن (چسب کاغذی).چسب حرارتی.قیچی.تیزبر.پارچه برای طرح النگو.بطری نوشابه