آموزش ابتدایی بافتنی

(برای دیدن آموزش به ادامه مطلب مراجعه کنید)


شروع کار نحوه سر انداختن

 

ساده بافی: برای بافت از زیر ، میل را از زیر دانه رد کرده نخ را روی میل انداخته بعد نخ را بیرون بکشید.

بافت از رو: نخ را روی میل سمت چپ انداخته از زیر میل را به سمت رو درآورده سرش نخ انداخته  سپس نخ را بیرون بکشید.