برای درست کردن این خمیرو تهیه وسایل موردنظر به قسمت آموزش بدلیجات (آموزش خمیر چینی )مراجعه کنید

مقداری خمیر را با وردنه صاف می کنیم

سپس طرح مورد نظر را روی خمیر انداخته و با چاقو دور تا دور مقوا را از خمیر جدا میکنیم

خمیر را به صورت مخروط در آورده ولبه ها را با دست چین دهید

یک تکه سیم را به صورت هلال حالت داده وسر آن را با  دم بارک به هم وصل  کنید و داخل سر عروسک فرو کنید

تزئین لباس عروسک: تعدادی توپه های کوچک درست کنید و با دست کمی پهن کنید .سپس با چسب چوب به لباس عروسک وصل کنید

طراحی چشم:از چشمهای متحرک عروسک که در خرازیها موجود میباشد استفاده کنید .میتوان از مروارید مشکی نیز استفاده کرد