برای درست کردن این خمیرو تهیه وسایل موردنظر به قسمت آموزش بدلیجات (آموزش خمیر چینی )مراجعه کنید

با استفاده از قلمو شماره 0 .و با  رنگ روغن زرد و سفید روی کار را طراحی کنید