برای درست کردن این خمیرو تهیه وسایل موردنظر به قسمت آموزش بدلیجات (آموزش خمیر چینی )مراجعه کنید

ابتدا خمیر آبی وسفید را به صورت ورق روی هم قرار داده وسپس با دست به شکل گلوله در میآوریم

بعد خمیر رابا وردنه صاف کرده

الگوی فیل را روی مقوا کشیده

سپس طرح مورد نظر را روی خمیر آماده می اندازیم و با چاقو یا ابزار شماره 6 برش میدهیم

برای رنگ آمیزی چشم فیل از رنگ روغن مشکی استفاده کنید یا به دلخواه از مروارید یا حتی دکمه میتوان به عنوان چشم استفاده کرد