مواد لازم:برچسب رنگی یا مشکی(در پلاسکوها موجود میباشد).مقوا.قیچی.سوزن ته گرد طرح پروانه