میتوان برای نگه داشتن لامپ : با استفاده از چسب حرارتی در شیشه مربا یا سیدی را به ته لامپ چسباند