مواد لازم:تور .ژولک.چسب چوب یا چسب حرارتی.نخ .سوزن.قیچی